Tänk positivt och var optimist

Tänk positivt och var optimist är den undermening som avslutar varje diskussion och möte nu för tiden. Oavsett hur tufft du har det eller hur tufft du upplever din situation så kan själv påverka din situation med positivt tänkande.
Och vem vill inte vara optimist!?! – Tänk dig frisk!

Naturligtvis mår vi inte bra av att i längden alltid grotta ner oss i det negativa och alltid se saker ur ett pessimistiskt perspektiv men det finns en fara i att alltid upphöja positiv psykologi till en evig sanning. Om vi enbart var uteslutande positiva och aldrig hade känslor av  tvivel skulle vi inte utvecklats.
Negativa känslor är lika viktiga för oss som de positiva!

När samhället  har format en hel industri kring föreställningen om att du kan tänka dig glad i form av massutskick i all media med feta rubriker så som ”Tänk dig frisk” eller ”Påverka ditt liv med positivt tänkande”, kurser i positivt tänkande, inspirationstal mm tar det ansvaret från samhället och lägger det på den enskilda individen. Det ger  många gånger motsatt effekt och orsakar ofta en stor skuldbeläggning hos den person som inte ”lyckas” tänka sig ur en depression eller tänka sig frisk från cancer.

Vårt samhälle försöker inbillar oss medborgare att en positiv attityd är viktigare än att klaga över orättvisor – Det är rätt sjukt!

negKom att tänka på en gång när min son var liten, ca 4 år, och vi satt och läste en saga om optimister och pessimister. Han ställde lite följdfrågor om vad en optimist var och vad en pessimist var och jag förklarade så gott jag kunde så att han skulle förstå. Han tänkte en stund och så sa han
– ”Mamma, då tror jag att jag är en pessimist”.

Han la ingen värdering i om det var bättre att vara pessimist eller optimist utan konstaterade detta helt utan den förståelsen. Hur många av oss skulle ens kunna snudda vid tanken på att vi skulle kunna vara något så fult som en pessimist??? 🙂

 

Annonser